7012-3339
Монголын Хөрөнгийн Бирж болон Үнэт Цаасны Компаниудын холбогдох мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт

Монголын Хөрөнгийн Бирж болон Үнэт Цаасны Компаниудын холбогдох мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт

Хорооны 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 443 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”, Хорооны 2016 оны7  дугаар сарын  27-ны өдрийн   244   дүгээр  тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Хувьцаат компанийн   хувьцаа   эзэмшигчдийн   хурлын   зар   хүргэх,   хяналт   тавих   журам”   зэргийнхэрэгжилтийг   хангуулах, сурталчлах   зорилгоор 2016  оны  10  дугаар сарын   6-ны өдөр Монголын хөрөнгийн бирж болон үнэт цаасны компаниудын  холбогдох мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах гэж байна.
Сургалтын хөтөлбөр

 

Д/д Хичээлийн сэдэв Цаг Багш
1 Бүртгэл 13:45-14:00
2 “Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам” 14:00-14:30 Б.Долгорсүрэн
Асуулт хариулт 14:30-14:45
3 “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам” 14:45-15:15 Б.Долгорсүрэн
Асуулт хариулт 15:15-15:30

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн газрын IV байр, 4дүгээр давхар, СЗХ-ны сургалтын танхим, Сургалттай холбоотой асуудлаар харилцах утас: 261659

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd