7012-3339

Түүх

МҮЦАЭХолбоо нь брокер, дилерийн компаниуд болон МХБ-ын санаачлагаар 1995 онд үүсгэн байгуулагдаж 1995 оны 7 дугаар сарын 8-нд анхдугаар хурлаа хийж Холбооны Дүрмийг хэлэлцэн батлаж, Удирдах Зөвлөлийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгож үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн үнэт цаасны зах зээлийн ажил, үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэн хөгжүүлэх, гишүүн байгууллагуудын  нийтлэг эрх ашиг, тогтвортой ажил үйлчилгээ, нэгдсэн үзэл,  бодлогыг хамгаалах үндсэн зорилго бүхий төрөөс хараат бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн төрийн бус байгууллага юм.

1995 оны долоодугаар сар МҮЦАЭХолбоо анх байгуулагдсан.
1998 он Анхны орон тооны гүйцэтгэх удирдлагатай болж ажилласан
2007 оны арванхоёрдугаар сар Тайваны үнэт цаасны холбоотой Санамж бичиг зурсан
2011 оны хоёрдугаар сар Нью маркет клубтэй нэгдэж шинээр 16 үнэт цаасны компанийг гишүүнээр илсүүлсэн
2011 оны гурвадугаар сар СЗХ-оос мэргэшлийн эрх олгох сургалт зохион байгууллах эрхийг шилжүүлэн авсан
2012 онд Азийн үнэт цаасны форумд гишүүнээр элссэн
2012 оны арванхоёрдугаар сар Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлөөс компанийн засаглалын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах эрх авсан
2013 оны арванхоёрдугаар сар Анхны “The Grand Bull Award”-ийг зохион байгуулсан
2014 оноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулага дээр ажилласан
2015 оны зургаадугаар сар Анхны өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар СЗХ-д бүртгэгдсэн

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd