7012-3339

Хороо болон зөвлөл

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

 • Д.Мөнхбат: Хяналтын зөвлөлийн дарга
 • “Голомт капитал ҮЦК” ХХК-ийн дилер

 • М.Бүрэнбаяр: Хяналтын зөвлөлийн гишүүн
 • “Мэргэн санаа ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

 • Ж.Очирсүх: Хяналтын зөвлөлийн гишүүн
 • “Дархан брокер ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

  И-мэйл хаяг: audit@masd.mn

Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар ЭНД дарж танилцана уу?

ЁС ЗҮЙН ХОРОО

 • Б.Тамир: Ёс зүйн хорооны дарга
 • “Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК

 • Ц.Чанцал: Ёс зүйн хорооны гишүүн
 • “Гаүли ҮЦК” ХХК-ийн дилер

 • Н.Улаанхүү: Ёс зүйн хорооны гишүүн
 • “Стандарт Инвестмент ҮЦК” ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

  И-мэйл хаяг: ethics@masd.mn

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны талаар ЭНД дарж танилцана уу?

САХИЛГЫН ЗӨВЛӨЛ

 • Д.Дүгэржав: Сахилгын зөвлөлийн дарга
 • “ЭмДиЭс ХаанЛекс” ХХН-н партнер

 • Ч.Жаргал: Сахилгын зөвлөлийн гишүүн
 • “Стандарт Инвестмент ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

 • Т.Батжаргал: Сахилгын зөвлөлийн гишүүн
 • “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн Эрсдэлийн албаны ахлах

 • Э.Хоролсүрэн: Сахилгын зөвлөлийн гишүүн
 • “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК-ийн Хуулийн зөвлөх

 • Д.Баттулга: Сахилгын зөвлөлийн гишүүн
 • “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн Хяналт шинжилгээний албаны ахлах мэргэжилтэн

  И-мэйл хаяг: disciplinary@masd.mn

Сахилгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар ЭНД дарж танилцана уу?

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd