7012-3339
Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтууд 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ээс эхэллээ.

Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтууд 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ээс эхэллээ.

Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо /МҮЦАЭХ/-оос зохион байгуулдаг Үнэт цаасны зах зээлд:

 • Үнэт цаасны зуучлалын чиглэлээр ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-12 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд 09:30-17:10 явагдана;
 • Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-12 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд 9.30-17.10;
 • Аттестатчилах буюу эрх сунгах сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-12 дугаар сарын 05-ны өдрүүд 14.00-17.10 цагийн хооронд зохион байгуулна.

Сургалт Ампер хаус /100 айл дахь/-ын 6-н давхарт Хурлын зааланд болно.

Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн иргэд дараах материалыг бүрдүүлэн МҮЦАЭХ-ны байр /Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж, Барилгачдын талбай, Сентр-34, 404 тоот /-нд ирж бүртгүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

 • Өргөдөл, анкет
 • Дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • 2 хувь зураг
 • Сургалтын төлбөр:
 1. Үнэт цаасны зуучлалын чиглэлээр эрх авах иргэд 283,000 төгрөг,
 2. Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр эрх авах иргэд 533,000 төгрөг,
 • Аттестатчилал буюу эрхээ сунгуулах мэргэжилтнүүд 233,000 төгрөгийг МҮЦАЭХ-ны Төрийн банк дахь 102100172091 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан баримт

Жич: 2016 оны 4, 7, 12-р сард эрх нь дуусах мэргэжилтнүүд энэ удаагийн сургалтанд хамрагдаж эрхээ сунгуулж болох бөгөөд эрх нь дууссан сараас хойш 4 жилийн хугацаагаар сунгана.
Эрхээ сунгуулах шаардлагатай мэргэжилтнүүдийн нэрсийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Холбоо барих утас:

МҮЦАЭХ
70123339
96634132
www.masd.mn

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd