7012-3339
Үнэт Цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын хичээлүүд

Үнэт Цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын хичээлүүд

 

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗУУЧЛАЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-ын чиглэлээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох болон Аттестатчилах сургалтын хөтөлбөр

Д/д Хичээлийн сэдэв Цаг Багш
11 сарын 28 Даваа
Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
1 Эдийн засгийн үндсэн ойлголт, эдийн засгийн хөгжилд хөрөнгийн зах зээлийн нөлөөлөл 9.30-11.00 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ-ны Удирдах зөвлөлийн дарга/
Завсарлага 10 минут
2 Үнэт цаасны тухай ойлголт, түүний төрөл 11.10-12.40 Ц.Бүрэнжаргал /МҮЦАЭХ-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүн/
Үдийн завсарлага
3 Хадгаламжийн бичиг /Depository Reciept/ Кастодианы үйл ажиллагааны ойлголт 14.00-15.30 Г.Оюунболд /”Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/
Завсарлага 10 минут
4 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (MBS/ABS) 15.40-17.10 Д.Өлзийжаргалан /Монголын ипотекийн корпораци-ОССК, Үнэт цаасны хэлтсийн мэргэжилтэн/
11 сарын 29 Мягмар
5 Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/ 9.30-11.00 Т.Баасанжав /ХАА-н бирж, Ахлах мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
6 Арилжаа эрхлэх байгууллага түүний үйл ажиллагааны горим, өөрчлөлт шинэчлэлт 11.10-12.40 Ж.Мягмарсүрэн /МХБ ХК, Зах зээлийн хөгжлийн газрын дарга/
Үдийн завсарлага
7  Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалт 14.00-15.30 Т.Жамбаажамц /СЗХорооны Ажлын албаны дарга/
Завсарлага 10 минут
8 Компанийн тухай хуулийн зохицуулалт, ач холбогдол 15.40-17.10 Т.Жамбаажамц /СЗХорооны Ажлын албаны дарга/
11 сарын 30 Лхагва
9 “ҮЦТХТ” байгууллагын үйл ажиллагааны горим 9.30-11.00 Х.Баттулга /ҮЦТХТ ХХК, мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
10 “Арилжааны төлбөр тооцоо” байгууллагын үйл ажиллагааны горим А.Ганзориг /АТТ ХХК,  Олон нийт, гадаад харилцааны мэргэжилтэн/
Үдийн завсарлага
11 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн үйл ажиллагаа, дүрэм, журам 14.00-15.30 С.Даваасамбуу/Монголын үнэт цаасны бирж  ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/
Завсарлага 10 минут
12 Компанийн засаглалын ойлголт, ач холбогдол 15.40-17.10 Б.Баяртуул /BZC-Хуулийн нөхөрлөл, Хуулийн зөвлөх/
12 сарын 01 Пүрэв
13 Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны ойлголт, Хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагуудтай харилцах харилцаа холбоо 11.10-12.40 Н.Эрдэнэжаргал /Стандарт Инвестмент ҮЦК  ХХК-ийн шинжээч, брокер/
Завсарлага 10 минут
14 Хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв 9.30-11.00 Н.Энхбаатар /СЗХ-ны Үнэт цаасны газар/
Үдийн завсарлага
15 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн хэрэглээ, анхаарах зүйлс 14.00 – 15.30 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/
Завсарлага 10 минут
16 Мэргэжлийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоо 15.40-17.10 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/
12 сарын 02 Баасан
17 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх тухай журмууд 9.30-11.00 Б.Долгорсүрэн/ /СЗХ-ны ХШГазрын ҮЦХХ-ийн дарга/
Завсарлага 10 минут
18 Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин 11.10-12.40 Б.Төмөрбат /Монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн албаны захирал/
Үдийн завсарлага
19 Ёс суртахууны ач холбогдол, CFA институцийн ёс суртахууны кодекс, агуулга, ач холбогдол 14.00-15.30 Д.Ганзориг /МҮЦАЭХ-ны Ёс зүйн хорооны гишүүн/
20 Кэйсүүд, учрах хохирол, хүлээх хариуцлага Г.Мөнх-Эрдэнэ /МҮЦАЭХ-ны Ёс зүйн хорооны гишүүн/
Завсарлага 10 минут
21 МХБ-ийн дүрэм, журмууд 15.40-17.10  П.Нямдорж /МХБ, Стратеги, зах зээлийн хөгжлийн албаны мэргэжилтэн/
22 Мэргэжлийн байгуулллагын үйл ажиллагааны дүрэм, өөрийгөө зохицуулах байгууллага Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
12 сарын 05 Даваа
23 Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэл 9.30 – 11.00 Б.Түмэнцэнгэл /Монголбанк, Ахлах эдийн засагч/
Завсарлага 10 минут
24 Инфляци, түүнийг таамаглах загварууд, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 11.10 – 12.40 Г.Бумчимэг /Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв, Гүйцэтгэх захирал/
Үдийн завсарлага
25 Хөрөнгө оруулалтын удирдлага 14.00 – 15.30 А.Авир / СЗХ, Референт /
Завсарлага 10 минут
26 Кастодианы үйл ажиллагааны эрхзүйн зохицуулалт, ОУ-ын жишиг 15.40-17.10 С.Цэвэгмид /Хөгжлийн банк, ХОУХэлтэс захирал/
12 сарын 06 Мягмар
27 Үнэт цаасны зах зээл дэх татварын орчин, тулгамдаж буй асуудлууд 9.30 – 11.00 Д.Тунгалаг /ТЕГ, Сургалт сурталчилгааны алба/
Завсарлага 10 минут
28 Даатгалын зах зээл, ХЗЗ-ийг хөгжүүлэхэд ДЗЗээлийн ач холбогдол 11.10 – 12.40 Б.Жавхланцогт /МУИС, ЭЗСургуулийн багш/
Үдийн завсарлага
29 Мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын байгууллага /Institutional Investor/ 14.00 – 15.30 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ-ны Удирдах зөвлөлийн дарга/
Завсарлага 10 минут
30 Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцох аргачлал, хэрэглээ 15.40-17.10 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ-ны Удирдах зөвлөлийн дарга/
12 сарын 07 Лхагва
31 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын суурь шинжилгээний үндэс 9.30 – 11.00 Г.Мөнх-Эрдэнэ /Голомт банк, дилер/
Завсарлага 10 минут
32 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын техник шинжилгээний үндэс 11.10 – 12.40 Т.Цогтбаяр /МҮЦАЭХ-ны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн/
Үдийн завсарлага
33 Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт, түүний удирдлага 14.00 – 15.30 Ж.Дэлгэрсайхан /СЭЗДС-ийн багш, дэд профессор/
Завсарлага 10 минут
34 Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт, түүний удирдлага 15.40-17.10 Ж.Дэлгэрсайхан /СЭЗДС-ийн багш, дэд профессор/
12 сарын 08 Пүрэв
36 Хувьцааны болон бондын үнэлгээ 9.30 – 11.00 Д.Одбилэг /МУИС-ЭЗСургуулийн багш, доктор/
Завсарлага 10 минут
37 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг тооцох аргачлал 11.10 – 12.40 Б.Мөнхзаяа /СЭЗДС-ийн багш, доктор/
Үдийн завсарлага
38 Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан,            түүнд хийх шинжилгээ 14.00 – 15.30 С.Эрдэнэ /СЭЗДС-ийн багш, дэд профессор/
Завсарлага 10 минут
39 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын                бүртгэлийн тайлан 15.40-17.10 Д.Бүнчинсүрэн /ММНБИнститут, Сургалтын хороо/
Хаалт 17.10 – 17.20 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
12 сарын 09 Баасан
40 Танилцах дадлага /МХБ, ҮЦК/

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd