7012-3339

Гишүүн байгууллагуудын жагсаалт

 

Гишүүдийн  нэрс Үйл ажиллагааны чиглэл
Брокер Дилер Андеррайтер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани
1 “Азиа пасифик секюритиес ҮЦК” ХХК check check check
2 “Алтан хоромсог ҮЦК” ХХК check check
3 “Аргай бест ҮЦК” ХХК check check
4 “Ард капитал групп ҮЦК”ХХК check check check
5 “Ард секюритис ҮЦК” ХХК check check check check
6 “АСЕ энд Т капитал ҮЦК” ХХК check check check check
7 “Батс ҮЦК” ХХК check check
8 “Би Ди Сек ҮЦК” ХК check check check check
9 “Блүмсбюри секюритиес ҮЦК” ХХК check check check
10 “Булган брокер ҮЦК” ХХК check check
11 “Бумбат алтай ҮЦК” ХХК check check check
12 “Виртус ассет менежмент” ХХК check
13 “Гаули ҮЦК”  ХХК check check check
14 “Гацуурт трейд ҮЦК” ХХК check check
15 “Гендекс ҮЦК” ХХК check check
16 “Гранддевелопмент ҮЦК” ХХК check check
17 “Гүүдсек ҮЦК” ХХК check check check check
18 “Голомт капитал ҮЦК” ХХК check check check
19 “Дархан брокер ҮЦК” ХХК check check
20 “Дэлгэрхангай секюритиес ҮЦК” ХХК check check
21 “Мирэ эссэт секюритис монгол ҮЦК” ХХК check check check check
22 “Евроазиа капитал монголиа ҮЦК” ХК check check check check
23 “Зэргэд ҮЦК” ХХК check check
24 “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК check check check
25 “Лайф Тайм инвестмент ҮЦК” ХХК check check check
26 “Масдак ҮЦК” ХХК check check
27 “Монгол секюритиес ҮЦК” ХК check check
28 “Монсек ҮЦК” ХХК check check check
29 “Мэргэн санаа ҮЦК” ХХК check check
30 “Нэйшнл секюритиес ҮЦК” ХХК check check check check
31 “Нобел инвестмент ҮЦК” ХХК check check check
32 “Өндөрхаан инвест ҮЦК” ХХК check check
33 “Санар ҮЦК” ХХК check check
34 “Сикап ҮЦК” ХХК check check check check
35 “Стандарт инвестмент ҮЦК” ХХК check check check check
36 “Таванбогд ҮЦК” ХХК check check
37 “Тулгат Чандмань Баян ҮЦК” ХХК check check
38 “Тэнгэр капитал ҮЦК” ХХК check check check check
39 “Тесо Инвестмент ҮЦК” ХХК check check
40 “Фронтиер ҮЦК” ХХК check check check
41 “Эм Ай Би Жи ҮЦК” ХХК check check check
42 “Эм Ай Си Си ҮЦК” ХХК check check check
43 “Эс жи капитал ҮЦК” ХХК check check check check
44 “Эф Си Икс ҮЦК” ХХК check check check
45 “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК Мэргэжлийн гишүүн
46 “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК Хамтрагч гишүүн

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd