7012-3339

Гишүүн байгууллагуудын жагсаалт

Гишүүдийн байгууллагуудын нэрс Үйл ажиллагааны чиглэл
1 “Азиа пасифик секюритиес ҮЦК” ХХК
2 “Алтан хоромсог ҮЦК” ХХК
3 “Аргай бест ҮЦК” ХХК
4 “Ард капитал групп ҮЦК”ХХК
5 “Ард секюритис ҮЦК” ХХК
6 “АСЕ энд Т капитал ҮЦК” ХХК
7 “Апекс капитал ҮЦК” ХХК
8 “Батс ҮЦК” ХХК
9 “Би Ди Сек ҮЦК” ХК
10 “Блүмсбюри секюритиес ҮЦК” ХХК
11 “Булган брокер ҮЦК” ХХК
12 “Бумбат алтай ҮЦК” ХХК
13 “Гаүли ҮЦК”  ХХК
14 “Гацуурт трейд ҮЦК” ХХК
15 “Гендекс ҮЦК” ХХК
16 “Гранддевелопмент ҮЦК” ХХК
17 “Гүүдсек ҮЦК” ХХК
18 “Голомт капитал ҮЦК” ХХК
19 “Дархан брокер ҮЦК” ХХК
20 “Дэлгэрхангай секюритиес ҮЦК” ХХК
21 “Мирэ эссэт секюритис монгол ҮЦК” ХХК
22 “Евроазиа капитал монголиа ҮЦК” ХК
23 “Зэргэд ҮЦК” ХХК
24 “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК
25 “Лайф Тайм инвестмент ҮЦК” ХХК
26 “Масдак ҮЦК” ХХК
27 “Монгол секюритиес ҮЦК” ХК
28 “Монсек ҮЦК” ХХК
29 “Мэргэн санаа ҮЦК” ХХК
30 “Нэйшнл секюритиес ҮЦК” ХХК
31 “Нобел инвестмент ҮЦК” ХХК
32 “Өндөрхаан инвест ҮЦК” ХХК
33 “Санар ҮЦК” ХХК
34 “Сикап ҮЦК” ХХК
35 “Стандарт инвестмент ҮЦК” ХХК
36 “Таванбогд ҮЦК” ХХК
37 “Тулгат Чандмань Баян ҮЦК” ХХК
38 “Тэнгэр капитал ҮЦК” ХХК
39 “Фронтиер ҮЦК” ХХК
40 “Эм Ай Би Жи ҮЦК” ХХК
41 “Эм Ай Си Си ҮЦК” ХХК
42 “Эс жи капитал ҮЦК” ХХК
43 “Эф Си Икс ҮЦК” ХХК
44 “Виртус ассет менежмент” ХХК
45 “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК
46 “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК
47 “Ди Би Эм ассет менежмент” ХХК
48 “Ард менежмент ҮЦК” ХХК
49 “Голомт катодиан банкны хэлтэс”
50 “ХХБ кастодиан үйлчилгээний хэлтэс”
51 “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd