7012-3339
“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

МҮЦАЭХолбооноос компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТ”-ыг 2017 оны гуравдугаар сарын 25-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Манай сургалтыг сонгон суралцсан Та бүхний ТУЗ-ийн ажил зохистой бөгөөд үр дүнтэй хяналттай байж компанийг чадварлаг манлайллаар хангах болтугай.

“Компанийн засаглалын сургалт”-ын хичээл

1. Компанийн засаглалын ойлголт, зарчмууд Татах
2. Компанийн засаглалын эрх зүйн зохицуулалт Татах
3. Компанийн хэлбэр, үнэт цаас, тэдгээрийг гаргах, ногдол ашиг хуваарилах, нийтэд санал болгох Татах
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Татах
5. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага-эрх бүхий албан тушаалтан Татах
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон ТУЗ-ын Нарийн бичгийн дарга Татах
7. Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг байгуулах Татах
8. Компани дахь хяналтын тогтолцоо Татах
9. Компанийн нийгмийн хариуцлага Татах
10. Компанийн засаглал Татах

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd