7012-3339
“Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах сан” сэдэвт сургалт  болно.

“Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах сан” сэдэвт сургалт болно.

   СЗХорооноос 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн шинэчлэлийн талаар хэлэлцүүлэг, уулзалтыг зах зээлд оролцогчдын дунд зохион байгуулсан билээ. 

   Уг хэлэлцүүлгээр “Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах сан”-гийн талаар мэдээлэл өгөх хүсэлтийг оролцогчдоос тавьсан. Үүний дагуу дээрх сэдвээр 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр 14.00 цагт Японы Жайкагийн төслийн багтай хамтран танилцуулга хийх тул 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс өмнө оролцох мэргэжилтний нэр, утасны дугаар, и-мейл хаягийг МҮЦАЭХолбооны 70123339 утсаар болон manager@masd.mn хаягаар бүртгүүлнэ үү. 

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd