7012-3339
“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

МҮЦАЭХолбооноос компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТ”-ыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

“Компанийн засаглал”-ын гэрчилгээ олгох сургалтын хичээлүүд

1. Компанийн засаглалын ойлголт, зарчмууд Татах
2. Компанийн засаглалын эрх зүйн зохицуулалт Татах
3. Компанийн хэлбэр, үнэт цаас, тэдгээрийг гаргах, ногдол ашиг хуваарилах, нийтэд санал болгох Татах
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Татах
5. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага-эрх бүхий албан тушаалтан Татах
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон ТУЗ-ын Нарийн бичгийн дарга Татах
7. Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг байгуулах Татах
8. Компани дахь хяналтын тогтолцоо Татах
9. Компанийн нийгмийн хариуцлага Татах
10. Компанийн засаглал Татах

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd