7012-3339
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР УИХ-ЫН ГИШҮҮН З.НАРАНТУЯА ХОЛБООНЫ УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР УИХ-ЫН ГИШҮҮН З.НАРАНТУЯА ХОЛБООНЫ УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА.

МҮЦАЭХолбооны зүгээс УИХ-ын гишүүдэд Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөлд саналаа хүргүүлсэн ба уг асуудлаар 05-р сарын 04-ны өдөр Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн З.Нарантуяа Холбооны удирдлагуудтай уулзалт хийв.

Тодруулбал уг хуулийн төслийн ажлын хэсгийг З.Нарантуяа гишүүн даргалж ажиллахаа мэдэгдсэн ба ажлын хэсэгт МҮЦАЭХолбооны төлөөлөл болон салбарын бусад оролцогчдыг хамруулахаар болов.

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd