7012-3339
Үнэт цаасны арилжааны өнөөгийн байдлын талаар хэвлэлд ярилцлага өглөө.

Үнэт цаасны арилжааны өнөөгийн байдлын талаар хэвлэлд ярилцлага өглөө.

МҮЦАЭХолбооны Удирдах зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаяр VTV LIVE өдрийн хөтөлбөрт “Үнэт цаасны арилжааны өнөөгийн байдал сэдвээр” ярилцлага өглөө. Ярилцлагыг дараах линкээр орж үзнэ үү.
https://www.facebook.com/vtelevisionmongolia/videos/1526496814039063/

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd