7012-3339
Үнэт Цаасны Зах Зээлд Мэргэжлийн Ажил Үйлчилгээ Явуулах Эрх Олгох, Аттестатчилах Сургалтын Хичээлүүд

Үнэт Цаасны Зах Зээлд Мэргэжлийн Ажил Үйлчилгээ Явуулах Эрх Олгох, Аттестатчилах Сургалтын Хичээлүүд

 

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗУУЧЛАЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-ын чиглэлээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох болон Аттестатчилах сургалтын хөтөлбөр

Д/д Хичээлийн сэдэв Цаг Багш
11 сарын 06 Даваа
Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
1 Эдийн засгийн үндсэн ойлголт: Санхүү болон үнэт цаасны зах зээл 9.30-11.00 Т.Цогтбаяр /МҮЦАЭХ, Хяналтын зөвлөлийн гишүүн/
Завсарлага 10 минут
2 МУ-ын Хөрөнгийн зах зээлийн түүх, өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв 11.10-12.40 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн дарга/
Үдийн завсарлага
3 Үнэт цаасны тухай ойлголт, түүний төрөл 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн/
Завсарлага 10 минут
4 Хадгаламжийн бичиг /Depository Reciept/ Кастодианы үйл ажиллагааны ойлголт 15.40-17.10 Г.Оюунболд /”Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/
11 сарын 07 Мягмар
5 Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/ 9.30-11.00 Т.Баасанжав /ХАА-н бирж, Ахлах мэргэжилтэн/
Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/-үргэлжлэл 9.30-11.00 Т.Баасанжав /ХАА-н бирж, Ахлах мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
6 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (MBS/ABS) 11.10-12.40 Д.Өлзийжаргалан /МИК-ОССК, Үнэт цаасны хэлтсийн мэргэжилтэн/
Үдийн завсарлага
7 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, үйл ажиллагааны журам 14.00-15.30 Ц.Цэрэнтогтох /СЗХ, ҮЦГ, Референт/
Завсарлага 10 минут
8 Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны ойлголт, Хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагуудтай харилцах харилцаа холбоо 15.40 – 17.10 Т.Цогтбаяр /МҮЦАЭХ-ны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн/
11 сарын 08 Лхагва
9 IPO хийх, хувьцааны анхдагч болон хоёрдогч зах үээл 9.30 – 11.00 С.Түвшинзаяа /”Тэнгэр капитал ҮЦК” ХХК шинжээч/
Завсарлага 10 минут
10 Өрийн бичгийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээл 11.10-12.00 Н.Цэвэгмид /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны гишүүн/
11 Back office, дотооддоо бүртгэх бүртгэл тайлангийн төрлүүд 11.55-12.40 Н.Төгөлдөр /Стандарт Инвестмент ҮЦК  ХХК-ийн шинжээч, брокер/
Үдийн завсарлага
12  Компанийн тухай хуулийн зохицуулалт, ач холбогдол 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн/
Завсарлага 10 минут
13  Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалт 15.40-17.10 Ц.Цэрэнтогтох /СЗХорооны Үнэт цаасны газрын ахлах референт/
11 сарын 09 Пүрэв
14 “МХБ ТӨХК”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 9.30 – 10.15  Ж.Нарантуяа /МХБ, Хяналт, шалгалтын газрын мэргэжилтэн/
15 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 10.15-11.00 С.Даваасамбуу /”МҮЦБ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/
Завсарлага 10 минут
16 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх тухай журам 11.10-12.00 А.Нинжин /СЗХ, ҮЦГ, Мэргэжилтэн/
17 Мэргэжлийн байгуулллагын үйл ажиллагааны дүрэм, өөрийгөө зохицуулах байгууллага 12.00-12.50 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ, ЕНБД/
Үдийн завсарлага
18  Үнэт цаасны зах зээл дэх татварын орчин, тулгамдаж буй асуудлууд 14.00-15.30 Д.Тунгалаг /ТЕГ, Сургалт сурталчилгааны алба/
19 Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин 15.40-17.10 Б.Төмөрбат /Монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн албаны захирал/
11 сарын 10 Баасан
20 “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 9.30 – 10.20 Х.Баттулга /”ҮЦТХТ”ХХК-ийн мэргэжилтэн/
21 “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 10.20-11.10 Ч.Андсайхан /”АТТ” ХХК-ийн Ахлах мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
22 Мэргэжлийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоо 11.20-12.50 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/
Үдийн завсарлага
23 Компанийн засаглалын ойлголт, ач холбогдол 14.00 – 15.30  Б.Баяртуул /BZC-Хуулийн нөхөрлөл, Хуулийн зөвлөх/
Завсарлага 10 минут
24  Ёс суртахууны ач холбогдол, CFA институцийн ёс суртахууны кодекс, агуулга, ач холбогдол 15.40-16.30 Д.Ганзориг /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны гишүүн/
25 Кэйсүүд, учрах хохирол, хүлээх хариуцлага 16.30-17.20 Г.Мөнх-Эрдэнэ /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны дарга/
11 сарын 13 Даваа
26 Мөнгөний бодлого ХЗЗ-д үзүүлэх нөлөө 9.30-10.20 С.Амгаланбаяр /Монголбанк, МБСГазар/
27 Төсвийн бодлого ХЗЗ-д үзүүлэх нөлөө 10.20-11.10 Тэлмүүн /Сангийн яамны мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
28 Инфляци, түүнийг таамаглах загварууд, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 11.20 – 12.50 Г.Бумчимэг /Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв, Гүйцэтгэх захирал/
Үдийн завсарлага
29 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн хэрэглээ, анхаарах зүйлс 14.00-15.30 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/
30 Хувьцаа ба бондын үнэлгээ 15.40-17.10 Д.Одбилэг /МУИС, Бизнесийн Сургуулийн багш/
11 сарын 14 Мягмар
31 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын суурь шинжилгээний үндэс 9.30-11.00 Г.Мөнх-Эрдэнэ /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны дарга/
Завсарлага 10 минут
32 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын техник шинжилгээний үндэс 11.10-12.40 Т.Цогтбаяр /МҮЦАЭХ, Хяналтын зөвлөлийн гишүүн/
Үдийн завсарлага
33 Даатгалын зах зээл, ХЗЗ-ийг хөгжүүлэхэд ДЗЗээлийн ач холбогдол 14.00 – 15.30 Б.Жавхланцогт /МУИС, Бизнесийн Сургуулийн багш/
Завсарлага 10 минут
34  Кастодиан банкны тухай ойлголт, үйл ажиллагааны эрхзүйн зохицуулалт, ОУ-ын жишиг 15.40-17.10 С.Тулга /Голомт банк, Кастодиан банкны хэлтэс, Ахлах менежер/
11 сарын 15 Лхагва
35 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааны журам 9.30-11.00 А.Хэрлэнчимэг /СЗХ, ҮЦГ, Ахлах мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
36 Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцох аргачлал, хэрэглээ 11.10-12.40 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн дарга/
Үдийн завсарлага
37 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг тооцох аргачлал 14.00 – 15.30 Б.Мөнхзаяа /СЭЗДС-ийн багш, доктор/
Завсарлага 10 минут
38 Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт, түүний удирдлага 15.40-17.10 Ж.Дэлгэрсайхан /СЭЗИС-ийн багш, дэд профессор/
11 сарын 16 Пүрэв
39 Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийх шинжилгээ 9.30-11.00 Т.Анарболд /СЭЗИС-ийн багш, CFA/
Завсарлага 10 минут
40 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн тайлан 11.10-12.40 Д.Бүнчинсүрэн /ММНБИнститут, Сургалтын хороо/
Хаалт 12.40 – 12.50 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
11 сарын 17 Баасан
Танилцах дадлага /МХБ, ҮЦК/

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd