7012-3339

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм, стандарт

МҮЦАЭХолбооны эрхэм зорилго нь гишүүдийн болон хөрөнгө оруулагдын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж ёс зүйн стандартыг тогтоож шударга, ил тод, нээлттэй зах зээлийг бүрдүүлэн хөрөнгийн зах зээлийн тогтовортой хөгжлийг бий болгох юм.

МҮЦАЭХолбоо нь Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгодог бөгөөд эрх авсан мэргэжилтнүүд дараахь ёс зүйн дүрмийг баримталдаг.

1. МҮЦАХолбооны Ёс зүйн дүрэм Татах

МҮЦАЭХ болон Монголын Санхүүгийн Шинжээчдийн нийгэмлэг нь Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээчдийн Нийгэмлэг (CFA institute)-тэй хамтран Хөрөнгө Оруулалтын салбар дахь Мэргэжлийн ёс зүйн ач холбогдол сэдвийн хүрээнд хамтран ажиллах санамж бичиг зурсан бөгөөд Санхүүгийн Шинжээчдийн Нийгэмлэг (CFA institute)-ийн дараахь ёс зүйн дүрэм болон стандартыг баримталдаг.

2. Ёс суртахууны дүрэм ба мэргэжлийн үйл ажиллагааны стандарт/CFA институт/ Монгол / Англи
3. Хөрөнгийн менежерийн дүрэм/CFA институт/ Монгол / Англи

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd