7012-3339
Эрх авсан мэргэжилтнүүдийн тангараг өргөх үйл ажиллагаа 12-р сарын 25-ны өдөр болно.

Эрх авсан мэргэжилтнүүдийн тангараг өргөх үйл ажиллагаа 12-р сарын 25-ны өдөр болно.

МҮЦАЭХолбооноос 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-17-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан “Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх олгох сургалт”-д хамрагдан Хорооны дэргэдэх Мэргэшлийн зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21,24-ны өдрүүдийн шалгалтад тэнцсэн мэргэжилтнүүдэд эрх олгох, тангараг өргөх үйл ажиллагаа 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагаас “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ны байранд зохион байгуулагдана.

Иймд шалгалтад тэнцсэн мэргэжилтнүүдийг тус өдөр хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd