7012-3339
Эрх авсан мэргэжилтэнүүдийн тангараг өргөх үйл ажиллагаа боллоо

Эрх авсан мэргэжилтэнүүдийн тангараг өргөх үйл ажиллагаа боллоо

Холбооноос 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-17-ны хооронд зохион байгуулсан “Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх олгох сургалт”-нд нийт 87 мэргэжилтэн хамрагдсанаас нийт 68 мэргэжилтэн тэнцсэн байна.

Эрх авсан мэргэжилтэнүүдийн тангараг өргөх үйл ажиллагааг 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр “МХБ” ТӨХК-ны байранд зохион байгууллаа.

Энэхүү үйл ажиллагаанд Холбооны УЗ-ын дарга Б.Өлзийбаяр, Ёс зүйн хорооны гишүүн Г.Мөнх-Эрдэнэ нар болон бусад мэргэжилтэнүүд оролцлоо.

Мэргэжилтэнүүдэд Холбооны “Ёс зүйн дүрэм”-ийг танилцуулж, тангараг өргүүлэн, Эрхийн үнэмлэх болон Ёс зүйн дүрмийг гардуулан өглөө.

Нийт мэргэжилтэнүүддээ цаашдийн ажилд нь амжилт хүсэе.
2

3

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd