7012-3339

ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын хичээлүүд

“ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ”-ын чиглэлээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын хичээлүүд

Д/д ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ ЦАГ БАГШ ТАТАХ ХОЛБООС
10 сарын 15 Даваа
Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБДарга/
1 Санхүүгийн зах зээлийн үндсэн ойлголт 9.30-11.00 Т.Цогтбаяр /УУХҮЯам, Сайдын орон тооны бус зөвлөх/ pdf-icon
2 Хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид 11.10-12.40 Ч. Раднаадавга /”Ард капитал групп ҮЦК” ХХК, Дилер/ pdf-icon
3 Хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
4 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх зохицуулалт /журамд орж буй өөрчлөлтүүд/ 15.40-17.10 Ж.Мядагбадам /СЗХ, ҮЦГазар, Референт/ pdf-icon
10 сарын 16 Мягмар
5 МУ-ын Хөрөнгийн зах зээлийн түүх, өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв хандлага 9.30-11.00 Б. Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн дарга pdf-icon
6 Бүтэцжүүлсэн бүтээгдэхүүн /Structured products/ 11.10-12.40 Д.Өлзийжаргалан /МИК-ОССК, Үнэт цаасны хэлтсийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
7 Давхар бүртгэл /Хадгаламжийн бичиг/ 14.00-15.30 Г.Оюунболд /”Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК, Гүйцэтгэх захирал/ pdf-icon
8 Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/ 15.40-17.10 Э.Элдэв-Очир /СЭЗИС, Багш/ pdf-icon
10 сарын 17 Лхагва
9 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргах үйл ажиллагаа /IPO/, Хувьцааны анхдагч болон 2догч зах зээл 9.30-11.00 С.Түвшинзаяа /Тэнгэр капитал ҮЦК” ХХК, Шинжээч/ pdf-icon
10 Өрийн бичгийн анхдагч болон 2-догч зах зээл 11.10-11.55 Н.Цэвэгмид /”Мирэ эссет секьюритис монгол ҮЦК” ХХК, Гүйцэтгэх захирал/ pdf-icon
11 Back office, дотооддоо бүртгэх бүртгэл тайлангийн төрлүүд 11.55-12.40 Н.Төгөлдөр /”Стандарт Инвестмент ҮЦК” ХХК, Шинжээч, брокер/ pdf-icon
12 Компанийн тухай хуулийн зохицуулалт, ач холбогдол 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
13  Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалт 15.40-17.10 Ц.Цэрэнтогтох/СЗХ, ҮЦГазар, Ахлах референт/ pdf-icon
10 сарын 18 Пүрэв
14 Үнэт цаасны зах зээл дэх татварын орчин, тулгамдаж буй

асуудлууд, ТЕХуульд орж буй өөрчлөлт, анхаарах асуудлууд

9.30-10.15 Д. Тунгалаг /ТЕГ, Сургалт суртчилгааны алба/ pdf-icon
15 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 10.15-11.00 С.Даваасамбуу /”МҮЦБ” ХХК-ийн зөвлөх pdf-icon
16 “ХААБирж”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 11.10-12.00 Ж.Мягмарсүрэн /ХААБирж, Стратеги бодлогын хэлтэс, Захирал/ pdf-icon
17 Мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны дүрэм, өөрийгөө зохицуулах байгууллага 12.00-12.50 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ, ЕНБД/ pdf-icon
18 “МХБ ТӨХК”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 14.00 – 15.30 П. Нямдорж /МХБ, Зах зээлийн хөгжлийн алба, мэргэжилтэн/ pdf-icon
19 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх тухай 15.40-17.10 А.Авир /СЗХ.ХОҮЭХ, ахлах хянан шалгагч/ pdf-icon
10 сарын 19 Баасан
20 “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 9.30-10.20 Х.Баттулга /”ҮЦТХТ”ХХК, Мэргэжилтэн/ pdf-icon
21 “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 10.20-11.10 Ч.Андсайхан /”АТТ” ХХК, Ахлах мэргэжилтэн/ pdf-icon
22 Мэргэжлийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоо 11.20-12.50 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/ pdf-icon
23 Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин 14.00 – 15.30 Б.Төмөрбат /Монголбанк, Мэргэжилтэн/ pdf-icon
24 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн эрх үүрэг, хариуцлага /тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд хууль, журмаар хүлээсэн үүрэг/ 15.40-16.25 Ц.Цэрэнлхам /СЗХ, ХШЗГазар, Хянан шалгагч/ pdf-icon
25 Үнэт цаасны мэрэгжилтний ёс зүй, ёс суртахуун. Ач холбогдол, CFA институцийн ёс суртахууны кодекс, агуулга, ач холбогдол, Кэйсүүд 16.25-17.25 Н.Улаанхүү /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны гишүүн/ pdf-icon
10 сарын 22 Даваа
26 Мөнгөний бодлого ХЗЗ-д үзүүлэх нөлөө 9.30-10.20 С.Амгаланбаяр /Монгол банк, МБСГазар/ pdf-icon
27 Төсвийн бодлого ХЗЗ-д үзүүлэх нөлөө 10.20-11.10 С.Ганзориг /Сангийн яам, Мэргэжилтэн/ pdf-icon
28 Инфляци, түүнийг таамаглах загварууд, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 11.20 – 12.50 Н.Батжин /Монгол банк, МБСГазар/ pdf-icon
29 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн хэрэглээ, анхаарах зүйлс 14.00-15.30 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/ pdf-icon
30 Хувьцаа ба бондын үнэлгээ 15.40-17.10 Д.Одбилэг /МУИС-ЭЗСургуулийн багш, Доктор/ pdf-icon
10 сарын 23 Мягмар
31 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын суурь шинжилгээний үндэс 9.30-11.00 С.Дашдорж/CFA цолтой багш/ pdf-icon
32 Даатгалын зах зээл, ХЗЗ-ийг хөгжүүлэхэд ДЗЗээлийн ач холбогдол 11.10-12.40 Б.Жавхланцогт /Монголын Даатгалын Инстутын гүйцэтгэх захирал/ pdf-icon
33 Кастодиан банкны тухай ойлголт, үйл ажиллагааны эрхзүйн зохицуулалт, ОУ-ын жишиг 14.00 – 15.30 Г.Зориг /Голомт банк, Кастодиан банкны хэлтэс, Захирал/ pdf-icon
34 Компанийн засаглалын ойлголт, ач холбогдол 15.40-17.10 Б.Баяртуул /BZC-Хуулийн нөхөрлөл, Хуулийн зөвлөх/ pdf-icon
10 сарын 24 Лхагва
35 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааны журам 9.30-11.00 А.Хэрлэнчимэг /СЗХ, ҮЦГ, Ахлах мэргэжилтэн/ pdf-icon
36 Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцох аргачлал, хэрэглээ 11.10-12.40 С. Дашдорж /СЭЗИС ахлах багш CFA/ pdf-icon
37 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг тооцох аргачлал 14.00 – 15.30 Б.Мөнхзаяа /СЭЗИС-ийн багш, доктор/ pdf-icon
38 Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт, түүний удирдлага 9.30-11.00 Ж.Дэлгэрсайхан /СЭЗИС-ийн багш, дэд профессор/ pdf-icon
10 сарын 25 Пүрэв
39 Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийх шинжилгээ 9.20-9.30 Т.Анарболд /СЭЗИС-ийн багш, CFA/ pdf-icon
40 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн тайлан 11.10-12.40 Д.Бүнчинсүрэн /ММНБИнститут, Сургалтын хороо/ pdf-icon

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗУУЧЛАЛ”-ын чиглэлээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын хичээлүүд

Д/д ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ ЦАГ БАГШ ТАТАХ ХОЛБООС
10 сарын 15 Даваа
Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБДарга/
1 Санхүүгийн зах зээлийн үндсэн ойлголт 9.30-11.00 Т.Цогтбаяр /УУХҮЯам, Сайдын орон тооны бус зөвлөх/ pdf-icon
2 Хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид 11.10-12.40 Ч. Раднаадавга /”Ард капитал групп ҮЦК” ХХК, Дилер/ pdf-icon
3 Хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
4 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх зохицуулалт /журамд орж буй өөрчлөлтүүд/ 15.40-17.10 Ж.Мядагбадам /СЗХ, ҮЦГазар, Референт/ pdf-icon
10 сарын 16 Мягмар
5 МУ-ын Хөрөнгийн зах зээлийн түүх, өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв хандлага 9.30-11.00 Б. Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн дарга pdf-icon
6 Бүтэцжүүлсэн бүтээгдэхүүн /Structured products/ 11.10-12.40 Д.Өлзийжаргалан /МИК-ОССК, Үнэт цаасны хэлтсийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
7 Давхар бүртгэл /Хадгаламжийн бичиг/ 14.00-15.30 Г.Оюунболд /”Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК, Гүйцэтгэх захирал/ pdf-icon
8 Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/ 15.40-17.10 Э.Элдэв-Очир /СЭЗИС, Багш/ pdf-icon
10 сарын 17 Лхагва
9 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргах үйл ажиллагаа /IPO/, Хувьцааны анхдагч болон 2догч зах зээл 9.30-11.00 С.Түвшинзаяа /Тэнгэр капитал ҮЦК” ХХК, Шинжээч/ pdf-icon
10 Өрийн бичгийн анхдагч болон 2-догч зах зээл 11.10-11.55 Н.Цэвэгмид /”Мирэ эссет секьюритис монгол ҮЦК” ХХК, Гүйцэтгэх захирал/ pdf-icon
11 Back office, дотооддоо бүртгэх бүртгэл тайлангийн төрлүүд 11.55-12.40 Н.Төгөлдөр /”Стандарт Инвестмент ҮЦК” ХХК, Шинжээч, брокер/ pdf-icon
12 Компанийн тухай хуулийн зохицуулалт, ач холбогдол 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
13  Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалт 15.40-17.10 Ц.Цэрэнтогтох/СЗХ, ҮЦГазар, Ахлах референт/ pdf-icon
10 сарын 18 Пүрэв
14 Үнэт цаасны зах зээл дэх татварын орчин, тулгамдаж буй асуудлууд, ТЕХуульд орж буй өөрчлөлт, анхаарах асуудлууд 9.30-10.15 Д. Тунгалаг /ТЕГ, Сургалт суртчилгааны алба/ pdf-icon
15 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 10.15-11.00 С.Даваасамбуу /”МҮЦБ” ХХК-ийн зөвлөх pdf-icon
16 “ХААБирж”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 11.10-12.00 Ж.Мягмарсүрэн /ХААБирж, Стратеги бодлогын хэлтэс, Захирал/ pdf-icon
17 Мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны дүрэм, өөрийгөө зохицуулах байгууллага 12.00-12.50 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ, ЕНБД/ pdf-icon
18 “МХБ ТӨХК”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 14.00 – 15.30 П. Нямдорж /МХБ, Зах зээлийн хөгжлийн алба, мэргэжилтэн/ pdf-icon
19 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх тухай 15.40-17.10 А.Авир /СЗХ.ХОҮЭХ, ахлах хянан шалгагч/ pdf-icon
10 сарын 19 Баасан
20 “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 9.30-10.20 Х.Баттулга /”ҮЦТХТ”ХХК, Мэргэжилтэн/ pdf-icon
21 “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 10.20-11.10 Ч.Андсайхан /”АТТ” ХХК, Ахлах мэргэжилтэн/ pdf-icon
22 Мэргэжлийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоо 11.20-12.50 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/ pdf-icon
23 Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин 14.00 – 15.30 Б.Төмөрбат /Монголбанк, Мэргэжилтэн/ pdf-icon
24 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн эрх үүрэг, хариуцлага /тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд хууль, журмаар хүлээсэн үүрэг/ 15.40-16.25 Ц.Цэрэнлхам /СЗХ, ХШЗГазар, Хянан шалгагч/ pdf-icon
25 Үнэт цаасны мэрэгжилтний ёс зүй, ёс суртахуун. Ач холбогдол, CFA институцийн ёс суртахууны кодекс, агуулга, ач холбогдол, Кэйсүүд 16.25-17.25 Н.Улаанхүү /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны гишүүн/ pdf-icon
41 Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБДарга/ pdf-icon

“АТТЕСТЧЛАЛ БУЮУ ЭРХ СУНГАХ” сургалтын хичээлүүд

Д/д ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ ЦАГ БАГШ ТАТАХ ХОЛБООС
10 сарын 15 Даваа
Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБДарга/
10 сарын 17 Лхагва
12 Компанийн тухай хуулийн зохицуулалт, ач холбогдол 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/ pdf-icon
13  Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалт 15.40-17.10 Ц.Цэрэнтогтох/СЗХ, ҮЦГазар, Ахлах референт/ pdf-icon
10 сарын 18 Пүрэв
18 “МХБ ТӨХК”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 14.00 – 15.30 П. Нямдорж /МХБ, Зах зээлийн хөгжлийн алба, мэргэжилтэн/ pdf-icon
19 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх тухай 15.40-17.10 А.Авир /СЗХ.ХОҮЭХ, ахлах хянан шалгагч/ pdf-icon
10 сарын 19 Баасан
23 Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин 14.00 – 15.30 Б.Төмөрбат /Монголбанк, Мэргэжилтэн/ pdf-icon
24 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн эрх үүрэг, хариуцлага /тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд хууль, журмаар хүлээсэн үүрэг/ 15.40-16.25 Ц.Цэрэнлхам /СЗХ, ХШЗГазар, Хянан шалгагч/ pdf-icon
25 Үнэт цаасны мэрэгжилтний ёс зүй, ёс суртахуун. Ач холбогдол, CFA институцийн ёс суртахууны кодекс, агуулга, ач холбогдол, Кэйсүүд 16.25-17.25 Н.Улаанхүү /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны гишүүн/ pdf-icon
10 сарын 22 Даваа
29 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн хэрэглээ, анхаарах зүйлс 14.00-15.30 Б.Аюуш /Эдийн засгийн ухааны доктор/ pdf-icon
30 Хувьцаа ба бондын үнэлгээ 15.40-17.10 Д.Одбилэг /МУИС-ЭЗСургуулийн багш, Доктор/ pdf-icon
10 сарын 23 Мягмар
33 Кастодиан банкны тухай ойлголт, үйл ажиллагааны эрхзүйн зохицуулалт, ОУ-ын жишиг 14.00 – 15.30 Г.Зориг /Голомт банк, Кастодиан банкны хэлтэс, Захирал/ pdf-icon
34 Компанийн засаглалын ойлголт, ач холбогдол 15.40-17.10 Б.Баяртуул /BZC-Хуулийн нөхөрлөл, Хуулийн зөвлөх/ pdf-icon

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd