7012-3339
ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын хичээлүүд

ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын хичээлүүд

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗУУЧЛАЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-ын чиглэлээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох болон Аттестатчилах сургалтын хичээлүүд

Д/д Хичээлийн сэдэв Цаг Багш
5 сарын 14 Даваа
Сургалтын нээлт 9.20-9.30 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
1 Санхүүгийн зах зээлийн үндсэн ойлголт 9.30-11.00 Т.Цогтбаяр /Төрийн банк, ТУЗ-ийн гишүүн/
Завсарлага 10 минут
2 МУ-ын Хөрөнгийн зах зээлийн түүх, өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв хандлага 11.10-12.40 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн дарга/
Үдийн завсарлага
3 Хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
4 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх зохицуулалт /журамд орж буй өөрчлөлтүүд/ 15.40-17.10 Ж.Мядагбадам /СЗХ, ҮЦГазар, Референт/
5 сарын 15 Мягмар
5 Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/ 9.30-11.00 Р.Раднаадагва /”Ард капитал групп ҮЦК” ХХК, Дилер/
Завсарлага 10 минут
6 Бүтэцжүүлсэн бүтээгдэхүүн /Structured products/ 9.30-11.00 Д.Өлзийжаргалан /МИК-ОССК, Үнэт цаасны хэлтсийн мэргэжилтэн/
Үдийн завсарлага
7 Давхар бүртгэл /Хадгаламжийн бичиг/ 14.00-15.30 Г.Оюунболд /”Евразиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/
Завсарлага 10 минут
8 Үүсмэл үнэт цаас /Derivative/ 15.40 – 17.10 Э.Элдэв-Очир /СЭЗИС, Багш/
5 сарын 16 Лхагва
9 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргах үйл ажиллагаа /IPO/, Хувьцааны анхдагч болон 2догч зах зээл 9.30 – 11.00 С.Түвшинзаяа /”Тэнгэр капитал ҮЦК” ХХК шинжээч/
Завсарлага 10 минут
10 Өрийн бичгийн анхдагч болон 2-догч зах зээл 11.10-12.00 Н.Цэвэгмид /”Мирэ эссет секьюритис монгол ҮЦК” ХХК, Гүйцэтгэх захирал/
11 Back office, дотооддоо бүртгэх бүртгэл тайлангийн төрлүүд 11.55-12.40 Н.Төгөлдөр /Стандарт Инвестмент ҮЦК  ХХК-ийн Шинжээч, брокер/
Үдийн завсарлага
12  Компанийн тухай хуулийн зохицуулалт, ач холбогдол 14.00-15.30 Ц.Бүрэнжаргал /ХХЗХороо, Хуулийн мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
13  Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалт 15.40-17.10 Ц.Цэрэнтогтох /СЗХ, ҮЦГазар, Ахлах референт/
5 сарын 17 Пүрэв
14 “МХБ ТӨХК”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 9.30 – 10.15  П.Нямдорж /МХБ, Зах зээлийн хөгжлийн алба, Мэргэжилтэн/
15 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 10.15-11.00 С.Даваасамбуу /”МҮЦБ” ХХК, Гүйцэтгэх захирал/
Завсарлага 10 минут
16 “ХААБирж”-ийн үйл ажиллагааны горим, дүрэм, журмууд 11.10-12.00 Ж.Мягмарсүрэн /ХААБирж, Стратеги бодлогын хэлтэс, Захирал/
17 Мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны дүрэм, өөрийгөө зохицуулах байгууллага 12.00-12.50 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ, ЕНБД/
Үдийн завсарлага
18  Үнэт цаасны зах зээл дэх татварын орчин, тулгамдаж буй асуудлууд, ТЕХуульд орж буй өөрчлөлт, анхаарах асуудлууд 14.00-15.30 Д.Тунгалаг /ТЕГ, Сургалт сурталчилгааны алба/
19 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх тухай 15.40-17.10 С.Дашзэвэг /СЗХ, ХШЗГазар, Мэргэжилтэн/
5 сарын 18 Баасан
20 “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 9.30 – 10.20 Х.Баттулга /”ҮЦТХТ”ХХК, ХӨЭБ, Кастодианы албаны захирал/
21 “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК-ийн үйл ажиллагааны горим 10.20-11.10 Ч.Андсайхан /”АТТ” ХХК-ийн Ахлах мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
22 Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин 11.20-12.50 Б.Төмөрбат /Монголбанк, Мэргэжилтэн/
Үдийн завсарлага
23 Мэргэжлийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоо 14.00 – 15.30  Б.Баяртуул /BZC-Хуулийн нөхөрлөл, Хуулийн зөвлөх/
Завсарлага 10 минут
24  Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн эрх үүрэг, хариуцлага /тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд хууль, журмаар хүлээсэн үүрэг/ 15.40-16.30 Ц.Цэрэнлхам /СЗХ, ХШЗГазар, Хянан шалгагч/
25 Үнэт цаасны мэрэгжилтний ёс зүй, ёс суртахуун. Ач холбогдол, CFA институцийн ёс суртахууны кодекс, агуулга, ач холбогдол, Кэйсүүд 16.30-17.20 Н.Улаанхүү /МҮЦАЭХ, Ёс зүйн хорооны гишүүн/
5 сарын 21 Даваа
26 Мөнгөний бодлого ХЗЗ-д үзүүлэх нөлөө 9.30-10.20 С.Амгаланбаяр /Монголбанк, МБСГазар/
27 Төсвийн бодлого ХЗЗ-д үзүүлэх нөлөө 10.20-11.10 Г.Ганзориг /Сангийн яам, Мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
28 Инфляци, түүнийг таамаглах загварууд, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 11.20 – 12.50 Г.Бумчимэг /Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв, Гүйцэтгэх захирал/
Үдийн завсарлага
29 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн хэрэглээ, анхаарах зүйлс 14.00-15.30 Т.Цогтбаяр /Төрийн банк, ТУЗ-ийн гишүүн/
30 Хувьцаа ба бондын үнэлгээ 15.40-17.10 Д.Одбилэг /МУИС, Бизнесийн Сургуулийн багш/
5 сарын 22 Мягмар
31 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын суурь шинжилгээний үндэс 9.30-11.00 Г.Мөнх-Эрдэнэ /Голомт банк, Дилер/
Завсарлага 10 минут
32 Даатгалын зах зээл, ХЗЗ-ийг хөгжүүлэхэд ДЗЗээлийн ач холбогдол 11.10-12.40 Б.Жавхланцогт /МУИС, ЭЗСургуулийн багш/
Үдийн завсарлага
33 Кастодиан банкны тухай ойлголт, үйл ажиллагааны эрхзүйн зохицуулалт, ОУ-ын жишиг 14.00 – 15.30 Г.Зориг /Голомт банк, Кастодиан банкны хэлтэс, Захирал/
Завсарлага 10 минут
34  Компанийн засаглалын ойлголт, ач холбогдол 15.40-17.10 Б.Баяртуул /BZC-Хуулийн нөхөрлөл, Хуулийн зөвлөх/
5 сарын 23 Лхагва
35 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааны журам 9.30-11.00 А.Хэрлэнчимэг /СЗХ, ҮЦГ, Ахлах мэргэжилтэн/
Завсарлага 10 минут
36 Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцох аргачлал, хэрэглээ 11.10-12.40 Б.Өлзийбаяр /МҮЦАЭХ, Удирдах зөвлөлийн дарга/
Үдийн завсарлага
37 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг тооцох аргачлал 14.00 – 15.30 Б.Мөнхзаяа /СЭЗДС-ийн багш, доктор/
Завсарлага 10 минут
38 Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт, түүний удирдлага 15.40-17.10 Ж.Дэлгэрсайхан /СЭЗИС-ийн багш, дэд профессор/
5 сарын 24 Пүрэв
39 Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийх шинжилгээ 9.30-11.00 Т.Анарболд /СЭЗИС-ийн багш, CFA/
Завсарлага 10 минут
40 Үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн тайлан 11.10-12.40 Д.Бүнчинсүрэн /ММНБИнститут, Сургалтын хороо/
Хаалт 12.40 – 12.50 Ц.Хуяг /МҮЦАЭХ-ны ЕНБД/
5 сарын 25 Баасан
Танилцах дадлага /МХБ, ҮЦК/

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd