7012-3339
САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН “КОМПЛЕАНС-2018” ФОРУМ БОЛЛОО

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН “КОМПЛЕАНС-2018” ФОРУМ БОЛЛОО

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаасны, даатгалын, банк бус санхүүгийн, хадгаламж, зээлийн хоршооны болон үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын зах зээлийн мэргэжлийн холбоодтой хамтран “Санхүүгийн салбарын комплаенс 2018” форумыг 12 дугаар сарын 11-нд зохион байгуулсан.

Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбооны төлөөлөл тус форумд оролцон Санхүүгийн салбарын комплаенсын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, Төрөөс хэрэгжүүлж буй Мөнгө угаах, Терроризмтой тэмцэх болоод Комплаенсын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхтэй холбоотой анхаарах асуудлууд, “Үйлчлүүлэгчийг танин мэдэх” ач холбогдол, үүрэг оролцоо, бусад холбоотой олон асуудлуудын талаар мэдээлэл сонсож, Холбооны зүгээс холбогдох арга зүй, зөвлөмжид тусгах, анхаарах зарим зүйлсийн талаар мэдээллийг авлаа.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ҮЗЭХ

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd